Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 tepbac.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 22/09/2021
2 nahavan.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
3 Sheetnhacviet.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
4 blackrougevietnam.online Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
5 gelthiennhienmi.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
6 organiccenter.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
7 nhuacantho.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
8 chego.vn Cấp 1 Phản ánh chưa đăng ký, thông báo Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 09/08/2021
9 banaobongda.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021
10 baostar.pro Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 09/08/2021