Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 globeegroup.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 19/05/2023
2 misslinh.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/04/2023
3 isteelvn.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 28/03/2023
4 alimex.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 15/02/2023
5 bonestgatti.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 18/01/2023
6 donghotuanhung.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 18/01/2023
7 i-sacombank.com Cấp 3 Lừa đảo trong thanh toán 18/01/2023
8 tuidasecondhand.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 16/01/2023
9 sieuthicaphe.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 16/01/2023
10 sinchai.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 16/01/2023