Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website vi phạm

STT Tên miền Thương nhân Nội dung vi phạm Ngày cập nhật
1 freelancertranslate.com Giả mạo logo "Đã thông báo/Đăng ký với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 24/12/2023
2 thienphumobile.vn Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 23/12/2023
3 greenfarming.com.vn Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 23/12/2023
4 f5solution.vn Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 05/12/2023
5 myphamkhuyenmai.online Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 08/11/2023
6 www.gucciofficial.asia/gucci-horsebit-1955-mini-rounded-bag Chưa thực hiện thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương. 08/11/2023
7 hadalimited.com Chưa thực hiện thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương. 06/11/2023
8 www.gucci-store.asia/vietnam/ Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 22/08/2023
9 lelabo.asia Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 22/08/2023
10 Pedroshoes.com.vn Chưa thực hiện thủ tục thông báo website Công ty không còn hoạt động 28/07/2023