Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 dienmayhoangmai.net Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 14/07/2022
2 qagaming.net Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
3 habanos.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
4 thuematbang.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
5 doloicomputer.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 14/07/2022
6 inca.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
7 elink.vn Cấp 2 Mạo danh mối liên hệ để gây nhầm lẫn với thương nhân, tổ chức, cá nhân khác 14/07/2022
8 reviewviet.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
9 Salaphumy.org Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022
10 beeyou.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 14/07/2022