Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Hướng dẫn phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Bước 1: Chọn loại phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Bước 2: Sau khi chọn loại phản ánh, nhập đầy đủ các trường thông tin phản ánh

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin Website/Ứng dụng phản ánh

 - Chọn loại phản ánh

Bước 4: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, quý vị chọn GỬI PHẢN ÁNH để hoàn tất quá trình!