Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Website bị phản ánh

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Không có dữ liệu

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Website chưa đăng ký, thông báo Giả mạo logo Đã Thông báo với Bộ Công Thương Giả mạo thông tin các website khác

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Chưa thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng (TMĐT) với Bộ Công Thương; Cung cấp thông tin trên website chưa đầy đủ và chưa chính xác về chủ sở hữu website

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Không có dữ liệu

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Không có dữ liệu

Ứng dụng bị phản ánh

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Không có dữ liệu

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"

Phản ánh chưa đăng ký, thông báo

Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"

Website vi phạm

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Chưa thực hiện thủ tục thông báo website Công ty không còn hoạt động

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Không thực hiện thủ tục thông báo website Công ty không còn hoạt động

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương". Có dấu hiệu giả mạo Công ty TNHH Ticketbox. Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử

Ứng dụng vi phạm

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

Chưa tiến hành thủ tục đăng ký ứng dụng thương mại điện tử.

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

- Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Không có dữ liệu thương nhân trên hệ thống

- Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ