Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 artistic.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 02/07/2021
2 thezeuss.artistic.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 02/07/2021
3 ron.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 02/06/2021
4 focusasiatravel.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 01/06/2021
5 thueapi.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 01/06/2021
6 lacocosmetics.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/05/2021
7 tongdotot.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/05/2021
8 motree.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/05/2021
9 nhadatchinhchu24h.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/05/2021
10 ethoitrang.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 05/05/2021