Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Hướng dẫn nộp Báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Quy trình thực hiện báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử hàng năm

Quy trình thực hiện báo cáo Tình hình hoạt động thương mại điện tử

- Bước 1: Chọn menu báo cáo cần thực hiện

Trên menu bên trái chọn menu Báo cáo cần nộp. Tiếp đó chọn chức năng danh sách báo cáo. Hệ thống hiển thị danh sách báo cáo cần nộp

- Bước 2: Chọn báo cáo

Trên màn hình danh sách báo cáo cần thực hiện kích chọn nút làm báo cáo

- Bước 3: Thực hiện kê khai báo cáo

Chọn nút kê khai để chuyển đến màn hình kê khai thông tin báo cáo.

Sau khi kích chọn nút kê khai hệ thống sẽ chuyển đến màn hình cho phép nhập các thông tin báo cáo

- Bước 4: Kê khai và lưu lại thông tin báo cáo

Sau khi kê khai đầy đủ thông tin. Vui lòng kích chọn nút Lưu báo cáo để hệ thống lưu lại thông tin báo cáo

- Bước 5: Gửi báo cáo

Sau khi lưu báo cáo hệ thống sẽ chuyển về màn hình thông tin đợt báo cáo. Vui lòng kích chọn nút Gửi báo cáo.

Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại xác nhận gửi báo cáo. Vui lòng xác nhận để hoàn thành kê khai báo cáo.

Sau khi xác nhận thì đợt báo cáo sẽ chuyển trạng thái thành đã báo cáo