Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Thông tin Website vi phạm

Website: ip12promax.xakhohangtrungbay.online
Tên công ty/Cá nhân:
Mã số thuế:
Tỉnh/Thành phố:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung vi phạm:
Ngày cập nhật: 05/01/2022
Nội dung: - Có dấu hiệu giả mạo Công Ty Cổ Phần Lazada - Chưa làm thủ tục thông báo website thương mại điện tử - Giả logo Đã đăng ký Bộ Công Thương