Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Hướng dẫn đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Đề nghị chấm dứt thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử

Bước 1. đăng nhập vào hệ thống

Bước 2. Click vào tất cả các hồ sơ

Bước 3. Vào phần thao tác chọn đề nghị chấm dứt website/ứng dụng

Bước 4. Nhập lý do chấm dứt và ấn xác nhận