Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Tin tức - sự kiện

Tập huấn công tác quản lý và phát triển TMĐT cho các cán bộ QLNN trên địa bàn Hà Nội

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS), Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn "về công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử cho các cán bộ phòng kinh tế Quận, Huyện, Thị xã" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (TMĐT và KTS), Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn "về công tác quản lý và phát triển thương mại điện tử cho các cán bộ phòng kinh tế Quận, Huyện, Thị xã" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 {keywords}
Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng quản lý hoạt động TMĐT – Cục TMĐT và KTS

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử như: Tổng quan và Thực trạng phát triển thương mại điện tử; Khái niệm và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Quản lý hoạt động thương mại điện tử; Các hành vi vi phạm phổ biến trong Thương mại điện tử và các chế tài xử lý vi phạm; Thực hành các tình huống tra cứu thông tin trong việc xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.

Các học viên đã tích cực tham gia giải quyết các tình huống cụ thể. Đồng thời, các học viên còn chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình thực thi pháp luật về thương mại điện tử để được cán bộ Cục TMĐT và KTS giải đáp và hướng dẫn thực hiện.