Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Hướng dẫn

Hướng dẫn thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp

Để thay đổi email hoặc cập nhật thông tin doanh nghiệp, quý vị thực hiện như sau:

Bước 1: Quý vị làm Đơn đề nghị thay đổi theo mẫu <Tại đây >

Bước 2: Quý vị gửi đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số theo 1 trong 2 cách sau.

+ Cách 1: Gửi bản Scan (có ký, đóng dấu) và gửi về hòm thư điện tử qltmdt@moit.gov.vn

+ Cách 2: Gửi bản giấy qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng QLHĐTMĐT (P402) - 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Bước 3: Cục Thương mại điện tử và kinh tế số sẽ phản hồi và cập nhật trong vòng 3 ngày làm việc.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Số điện thoại: 024 222 05 512
  • Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội
  • Email: qltmdt@moit.gov.vn