Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website vi phạm

STT Tên miền Thương nhân Nội dung vi phạm Ngày cập nhật
1 hieuthuoctay.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 07/04/2021
2 aoxyshin.com Có dấu hiệu giả mạo giao diện mavin-group.com. Chưa làm thủ tục thông báo website thương mại điện tử. 05/03/2021
3 zoskinhealth.com.vn Chưa thực hiện thủ tục Thông báo/đăng ký với Bộ Công Thương 04/03/2021
4 Herbalife-hcm.vn - Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử 25/02/2021
5 Shopcamoi.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử 21/01/2021
6 kuving.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương", giả mạo đường link đã thông báo với Bộ Công Thương của Đơn vị khác 21/01/2021
7 giaphatshop.vn Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 20/01/2021
8 tiking.vn - Có dấu hiệu giả mạo giao diện Tiki - Chưa làm thủ tục thông báo website thương mại điện tử - Giả logo công ty khác 23/12/2020
9 baocaosuchinhhang.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 07/08/2020
10 shopdiemg.com Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" - Vi phạm Nghị định 59/2006/NĐ-CP về kinh doanh hàng cấm, Kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ 06/08/2020