Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách ứng dụng bị phản ánh

STT Tên ứng dụng Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung vi phạm Ngày cập nhật
1 alibovn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 10/04/2024
2 Astra - Travel Social Network Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 08/11/2021
3 Chợ bán hàng Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 17/12/2019
4 Mua Bán Nhanh Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 17/12/2019