Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Thông tin ứng dụng bị phản ánh

Website: Chợ bán hàng
Tên công ty/Cá nhân:
Mã số thuế:
Tỉnh/Thành phố:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung bị phản ánh:
Cấp độ: Chưa đăng ký, thông báo
Loại: Phản ánh chưa đăng ký, thông báo
Ngày cập nhật: 17/12/2019
Nội dung: Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo ứng dụng thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương"