Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 hectormart.com Cấp 1 Giả mạo thông tin đăng ký trên website TMĐT Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 21/01/2021
2 nhathuocchinhhang.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
3 dienmayxuanminh.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
4 vicareplus.com Cấp 1 Giả mạo thông tin đăng ký trên website TMĐT Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 21/01/2021
5 Chaynhanh.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
6 hocnhanh.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
7 sibellsale.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
8 midora.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 21/01/2021
9 bee-home.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 20/01/2021
10 macinsta.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 20/01/2021