Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Thông tin Website vi phạm

Website: www.gucci-store.asia/vietnam/
Tên công ty/Cá nhân:
Mã số thuế:
Tỉnh/Thành phố:
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung vi phạm:
Ngày cập nhật: 22/08/2023
Nội dung: Giả mạo logo "Đã thông báo với Bộ Công Thương". Vi phạm các quy định pháp luật về thương mại điện tử