Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Phản ánh, khiến nghị, khiếu nại ứng dụng

1. Thông tin người phản ánh

Nhập file ảnh CMND theo định dạng .png .jpg .jpge

2. Thông tin ứng dụng phản ánh

Chọn địa phương đối tượng bị phản ánh