Quy trình xử lý phản ánh của người dân

(Bước 4 - Các đơn vị phối hợp xử lý phản ánh bao gồm: Cục TMĐT & KTS, Tổng cục QLTT, Cục Cạnh tranh và BVNTD, Sở Công Thương...)

1. Gửi phản ánh

2. Chuyên viên
Tiếp nhận phản ánh

3.Doanh nghiệp giải trình

4. Các đơn vị phối hợp
Xử lý phản ánh

5. Thông báo kết quả

Danh sách website bị phản ánh

STT Tên miền Cấp độ Loại Thương nhân Nội dung Ngày cập nhật
1 astra.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 08/11/2021
2 jutimi.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 08/11/2021
3 charleskeiths.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 29/10/2021
4 luxurygift.asia Cấp 1 Giả mạo thông tin đăng ký trên website TMĐT Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 29/10/2021
5 shopjaxvinhphuc.vn Cấp 1 Các hành vi khác 29/10/2021
6 ioriflame.com Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 29/10/2021
7 thuedientu.net.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 29/10/2021
8 cosrx.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 29/10/2021
9 khanchauau.com Cấp 1 Giả mạo thông tin đăng ký trên website TMĐT Chưa tiến hành thủ tục đăng ký, thông báo website thương mại điện tử. Giả mạo logo "Đã đăng ký với Bộ Công Thương" 29/10/2021
10 foreovietnam.com.vn Chưa đăng ký, thông báo Phản ánh chưa đăng ký, thông báo 29/10/2021